دل من مال خودم نیست ;کفیلی دارد

Posted in کشکول

دل من مال خودم نیست;کفیلی دارد.../عشق در مکتب ما شرح طویلی دارد//

کوچ کرده,خبری داده که برمیگرده.../او که در گوشه این دهکده ایلی دارد//

آه ای منتظران فرجش,برخیزید.../بی گمان این همه تاخیر دلیلی دارد//

(((اللهم عجل لولیک الفرج)))