بر پرچم سبز عربستان سعودی

Posted in کشکول

..بر پرچم سبز عربستان سعودی  //  یا حیدر کرار زند نقش به زودی..
..شمشیر عجم منتظر رخصت جنگ است  //  مکه بشود مرکز ایران چه قشنگ است..
..ما منتظر حمله ای از سوی حجازیم  //  تا بین بقیعش حرمی ناب بسازیم..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید