یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

Posted in کشکول

.یا رب سببی ساز که یارم به سلامت.
.بازآید و برهاندم از بند ملامت.
/
/
.خاک ره آن یار سفرکرده بیارید.
.تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت.
/
/
.فریاد که از شش جهتم راه ببستند.
.آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت.

/

/
حافظ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید