دوستدار امام غائبند نه امام قائم...

Posted in کشکول

دوستدار امام غائبند نه امام قائم...

زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه ندارند

خواسته یا ناخواسته دوستدار امام غائب اند نه امام قائم

مطلوب اینان غائب آل محمد (ص) است نه قائم آل محمد

«آیت الله جوادی آملی»

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید