نمایش #
عنوان
دارم دلی به سینه، شهید جمال تو /// در حسرت تنفس بوی وصال تو
نماز راهی برای رسیدن به قرب الهی
تطمئن القلوب یعنی تو، تو که بودی و هم چنان هستی /// یا محمد وجیها عندالله، در اجابت تو مهربان هستی
فرزندهای فاطمه، خوبان عالمند/// سخت است بین این همه «خوب»، انتخاب خوب
بارها از سفره‌اش با اینکه نان برداشتند /// روز تشییع تنش، تیر و کمان برداشتند
دیگر از شام نپرسید، همین قدر بگویم /// سنگ بود و متلک، قهقهه و چشم چرانی
هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد /// نسیم یک سبد آیینه در بغل دارد
عمه جان این سر منوّر را /// کمکم می کنی که بردارم
جـاری شده از کرب و بلا آمــده /// آنگــــاه آمیختــه با خون سیاووش در ایران
شهادت امام حسین (ع) /// سوره ی غم می رسد ، آیات مریم می رسد
شهادت امام حسین (ع) /// این حسین کيست که درقلب همه جا دارد
شهادت امام حسین (ع) /// اصلاً حسين جنس غمش فرق مي کند
شهادت حضرت مسلم(ع) /// در نامه‌های مردم کوفه وفا مجوی
شهادت حضرت مسلم(ع) /// تن بى سر شده چون بیکس و بى یار شود
شهادت حضرت مسلم(ع) /// از چشمِ شورِ شهر کوفه آخرش افتاد
شهادت حضرت مسلم(ع) /// سفیر مملکت دلبرم مرا بکُشید
هم جن بیاورید، هم انسان بیاورید /// یک لشکر بزرگ به میدان بیاورید
نگاه کودکي ات ديده بود قافله را
رسید وضع مُقَدَّر ، تَهَدَّمَت والله
روزے ڪہ عدم بود و عدم بود و عدم بود / نہ ارض و سما بود، نہ لوح و نہ قلم بود