آنان که مشق اشک مرتب نوشته‌اند /// باخط عشق این همه مطلب نوشته‌اند

Posted in اشعار متفرقه

آنان که مشق اشک مرتب نوشته‌اند
باخط عشق این همه مطلب نوشته‌اند

 آنان که بال گریه درآورده اند را
هم دوش انبیاء مقرب نوشته‌اند

این چندخط مختصراما مفید را
هر روز خوانده‌اند که هرشب نوشته‌اند

تقدیر دو پیاله ما را هزار سال
پیش ازشروع گریه لبالب نوشته‌اند

تکلیف چشم‌های مرا از همان نخست
از روی اشک حضرت زینب نوشته اند

یعنی که تشنگی‌ام ازین مشرب است و ب
یعنی امام گریه ما زینب است و بس 

محسن عرب‌خالقی

Tags: اشعار مذهبی حضرت زینب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید