وعده صادق

بی همگان به سر شود…

بی تو به سر نمیشود…

یا اباصالح !
هیچ کس را به اندازه ی تواذیت نکرده ایم ، بیش از یازده قرن منتظر ماندی تا ما بفهمیم :
بی همگان به سر شود
بی تو به سر نمی شود

 

 1,842 total views

خروج از نسخه موبایل