وعده صادق

جمعه یعنی در سرت فکر نگارت آمده / جمعه یعنی وقت ناب انتظارت آمده

جمعه یعنی در سرت فکر نگارت آمده
جمعه یعنی وقت ناب انتظارت آمده

جمعه یعنی لحظه ای را با خیالش سر کنی
جمعه یعنی با غم و فکر وصالش سر کنی

جمعه یعنی نام او باشد فقط روی لبت
جمعه یعنی عشق او باشد فرآیند تبت

جمعه یعنی حسرتت تنها نگاه روی او
جمعه یعنی آرزوی مجعد گیسوی او

جمعه یعنی عطر نرگس در هوا سر میکشد
جمعه یعنی قلب عاشق سوی او پر میکشد

جمعه یعنی روشن از رویش بگردد این جهان
جمعه یعنی انتظار مَهدی صاحب زمان (ع)

 3,311 total views

خروج از نسخه موبایل