در حسرت تو خون شده چشم نگارها/ای انتظار آخر چشم انتظار ها

0


در حسرت تو خون شده چشم نگارها
ای انتظار آخر چشم انتظار ها

ای آشنا تر از همه، این دیده کور باد
نشناخته اگرچه تو را دیده بارها

خار طمع به چشم و به پا ریسمان ترس
افتاده ایم بی تو در این گیر و دارها

جز اشک ناشیانه و جز آه پشت آه
دیگر چه چشم داشتی از تازه کارها!؟

کار دل از ترحم دلدار هم گذشت
زنگار بسته آینه جای غبار ها

پاییزمان شدند و گلاویزمان شدند
سرمی رسند بی تو یکایک بهار ها

مشتی پیاده در دل این جاده مانده ایم
رحمی به ما نکرد کسی از سوار ها

دل کاش جز مسیر تو راهی بلد نبود
شد درد سر برای من این اختیار ها

تاری ز موی یار دل زار را بس است
این ما و این گلوی مهیای دارها

برگرد! تا به دور تو گردم مرید وار
در دور نامرادی این روزگارها

هادی ملک پور

 3,692 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید