ظهور اتفاق نخواهد افتاد مگر بعد از غربال یاران

0
photo_2015-07-16_00-59-10.jpg

ابراهیم بن هلال میگوید:

به ابی الحسن (امام رضا) علیه السّلام عرض کردم: فدایت شوم پدرم بانتظار این کار مرد، و من نیز بسنّی رسیدهام که میبینی، بمیرم و از چیزي خبرم ندهی؟ فرمود:اي ابا اسحاق، تو نیز شتاب میکنی؟ عرض کردم: آري بخدا قسم شتابزده هستم و چرا نباشم و میبینی که سنّم بکجا رسیده است.فرمود: بخدا قسم اي ابو اسحاق این کار نمیشود تا آنکه تمیز یابید و پاك شوید و تا آنکه نماند از شما مگر اندکی سپس کف دست خود را (بعلامت بیاعتنائی) برگرداند.

 

غیبت نعمانی،باب12،فصل1،ح14

 2,124 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید