قائم (عج) در سالهای فرد قیام خواهد کرد

0
photo_2015-07-16_00-32-03.jpg

ابو بصیر نقل میکند از:

ابی جعفر (امام باقر) علیه السّلام که فرمود: قائم علیه السّلام در سالهاي فرد:
نه، یک، سه، پنج، قیام خواهد کرد و فرمود: هنگامی که بنو امیّه اختلاف کردند و حکومتشان از دست رفت سپس بنی عبّاسبحکومت خواهند رسید و همواره در بهار حکومت و طراوت زندگی خواهند بود تا آنکه در میان خودشان دچار اختلاف شوندهمین که باختلاف دچار شدند حکومتشان از دست خواهد رفت و مردم خاور و باختر باختلاف دچار خواهند شد.آري اهل قبله نیز گرفتار اختلاف شوند و مردم بناراحتی و سختی خواهند افتاد از بسکه ترس بر آنان خواهد گذشت و بهمین حال هستند تا آنگاه که آواز دهندهاي از آسمان آواز دهد پس چون آواز دهد بکوچید بکوچید که بخدا قسم گویا او را میبینم که درمیان رکن و مقام ایستاده و از مردم بامر نو و کتاب نو و حکومت آسمانی نو بیعت میگیرد بدانید که هر پرچمی که بسوئی گسیل دارد تا پایان عمر او هرگز باز گردانیده نشود.

 

غیبت نعمانی،باب14،ح22

 861 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید