ناگزیر اتشی از ناحیه اذربایجان زبانه خواهد کشید!!!

1
117ya-mahdi-2-4000.jpg

ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که انحضرت فرمود:

پدرم مرا فرمود بناچار در آذربایجان آتشی روشن شود که هیچ چیز در مقابلش نتواند ایستاد و چون چنین شود خانهنشین باشید و تا ما در خانه نشستهایم شما نیز بنشینید و چون متحرّك ما حرکت کرد بسوي او روانه شوید هر چند با دست و سرزانو باشد، بخدا قسم گوئی میبینمش که در میان رکن و مقام از مردم بکتاب نوي بیعت میگیرد و بر عرب سنگین خواهد آمد وفرمود واي بر حال ستمگران عرب از شرّي که نزدیک شده است.

 

غیبت نعمانی،باب11،فصل1،ح1

 2,447 total views

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید