وعده صادق

موضوع حدیث 5

امام کاظم (ع):اگر به تعداد اهل بدر در میان شما بود قائم ما قیام میکند.میزان الحکمه.ج1.ح1319

 1,251 total views

خروج از نسخه موبایل