یک حس تازه کنج‏سرم تیر می‏کشد

0
یک حس تازه کنج‏سرم تیر می‏کشد

دیوانه می‏کند، و به زنجیر می‏کشدهر نیمه شب، شکسته و گمراه می‏روم

هی رو به روی چشم خودم راه می‏رومجا مانده‏ام، به این همه آدم نمی‏رسم

دیگر به گرد پای خودم هم نمی‏رسمآه از کجاست این همه بوی خوش بهشت

گویی کسی دو مرتبه نام تو را نوشتچشمم دوباره داغ و مه‏آلود می‏شود

با جرم انتظار سرم دود می‏شوداز تو سرودن، آتش بر دامن است، مرد!

این بار هم که قرعه به نام من است، مرد!یک صبحِ انتظار، تو را خواب دیده‏ام

من صد هزار بار، تو را خواب دیده‏امدیدم که آب در نظرم شعله می‏کشد

گویی زمین درون سرم شعله می‏کشددیدم جهان، درون خودش آب می‏شود

فریادها به سمت تو پرتاب می‏شوددستان التماس به سوی تو آمده است

یک دشت عطر یاس به سوی تو آمده استدیدم که رودهای جهان گُر گرفته است

در چشم من زمین و زمان گُر گرفته استاین تکه پاره‏ها که به منقار کرکس است

دروازه ی شکسته بیت‏المقدس استآه ای غربیه! دشت گلایل بگو کجاست؟

افسانه دریده کابل بگو کجاست؟اطفال پا برهنه ی سرد پریده رنگ

یک مشت قلب ساخته از چوب و سرب و سنگهر صبح، مردمِ اسیر جنون خویش

صبحانه‏ای مرکب از نان و خون خویشدنیا سراسر آتش و اجبار و خون و درد

موعود من دوباره به ساعت نگاه کرد ...

علی حاجی عبدالعلی

 1,549 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید