جانم فداي مهدي عمرم به پاي مهدي

1


جانم فداي مهدي عمرم به پاي مهدي
اين مال و هرچه دارم باشد براي مهدي

من تا از او شنيدم او را فقط گزيدم
عشقش به جان خريدم دل گشته جاي مهدي

در هر دمي که بودم اوصاف او ستودم
با جمله وجودم دارم هواي مهدي

در هر طرف نشينم رخسار او ببينم
چون روي هر زمينم باشد سراي مهدي

يادش با من عجين است لطفش به من قرين است
نامش قشنگ ترين است باشم گداي مهدي

دارم ز شوق جانان در دل خروش و طوفان
در سينه سوز هجران بر لب دعاي مهدي

وقتي که در نمازم در راز و در نيازم
خواهم ز چاره سازم فيض لقاي مهدي

عهدي با او که بستم از ديگران گسستم
تا لحظه اي که هستم دارم وفاي مهدي

دل تا که با خدا شد از غير حق رها شد
از ديگران جدا شد  شد آشناي مهدي

عشقش به دل مقيم است با روح من نديم است
در راه مستقيم است دل با ولاي مهدي

بي روي او خرابم چون موج روي آبم
من با سرم شتابم محض نداي مهدي

نازم به ناز مهدي شام دراز مهدي
اسرار و راز مهدي ناز صداي مهدي

 2,975 total views

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید