يارب به حق نام خود آخر رسان دلدار ما

0

يارب به حق نام خود آخر رسان دلدار ما
آخر نما بر ديدگان خورشيد روي يار ما
يارب نمايان بر جهان مهدي موعود زمان
آخر رسان  بر عاشقان آن وعده ديدار ما
آخر رسان جانان ما کن زنده از او جان ما
روشن از او چشمان ما اصلاح از او رفتار ما
انسانيت را زنده کن اوقات ما فرخنده کن
از نعمتت آکنده کن گرمي بده بازار ما
يارب رسان منظور ما آن دولت منصور ما
آن نعمت معمور ما آن رحمت بسيار ما
يارب رسان محبوب ما زيبا رخ مطلوب ما
دجّاله کن مغلوب ما پايان به شام تار ما
يارب به ما ياري سان پايان غمخواري رسان
دوران بيداري رسان بگشا گره از کار ما
يارب ببين خواهان او اين سيل مشتاقان او
شوق و تب ياران او اين خواهش و اصرار ما

 1,715 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید