ظهور يار نزديک است الا ياران بپا خيزيد

0

ظهور يار نزديک است الا ياران بپا خيزيد
زمان شور و تبريک است الا ياران بپاخيزيد
رسد ايام آزادي زمان خوبي و شادي
رسد دوران آبادي گل افشانيد و گل ريزيد
شويد آماده ديدار رسد ايام وصل يار
کنيد اطرافيان بيدار و از خفتن بپرهيزيد
امام خود فقط جوييد و تنها راه او پوييد
فقط از وصل او گوييد و هم شعر تر انگيزيد
کنيد آخر وفاداري و با ياري نکوکاري
شويد آماده ياري و با ياران بياميزيد
الا اي ياوران حق بُود مهدي حق مطلق
فقط بر او در آويزيد و از دجّاله بگريزيد

 1,365 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید