يارب آن مهدي ما خسرو خوبان برسان

0

يارب آن مهدي ما خسرو خوبان برسان
آدم از دست بشد منجي انسان برسان
آخر آن طلعت جانانه ما را بنما
نور تابنده خورشيد درخشان برسان
بارالها تو ز الطاف خود و نعمت بي حد خودت
عاقبت فصل وصال رخ جانان برسان
يارب اي مالک و دارنده اين ملک وجود
غيبت مهدي ما ختم و به پايان برسان
يارب اي منعم و اي تو همه رحمان و رحيم
دوره خاصه آن نعمت و احسان برسان
يارب آن دوره زيبا به خلايق بنما
دولت فاضله چون ملک سليمان برسان
فصل سرما و خزان را تو از اين خانه ببر
فصل زيباي بهار و گل و ريحان برسان
صحن اين باغ جهان خشک شد از باد خزان
تازگي بر چمن و باغ و گلستان برسان
چشم يعقوب دل از غيبت او کور شده
بهر درمان من آن يوسف کنعان برسان
خط بطلان به صف جبهه باطل تو بکش
وضع اين جبهه حق را تو به سامان برسان
يارب آخر تو عنايت به "مبشر" بنما
و مرا تا سحر روشن و رخشان برسان

 2,135 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید