زیباست زندگانی در انتظار جانان

0

زیباست زندگانی در انتظار جانان

زیباتر آنکه بینی آن گلعذار جانان

خوش حال عاشقانه با شوق او ترانه

خوش باشد این زمانه خوشتر بهار جانان

خوش آنکه دل رهاید تا دوست پر گشاید

دلکش تر آنکه آید دل بر کنار جانان

ناب است خوشه چینی با یار نازنینی

بهتر از آنکه بینی جان در دیار جانان

سخت است غم فزودن با دلستان نبودن

صعب است زنده بودن در شام تار جانان

حیف است این دل و جان گردد بر او نه قربان

بیهوده عمر انسان جز بر مدار جانان

بیراهه است راهی جز او ره تباهی

هست بهترین پناهی بودن حصار جانان

خوب است صحبت یار شیرین محبّت یار

پاک است تربت یار در رهگذار جانان

حقّا که رهروانی دارد به جانفشانی

باشد چه عاشقانی شب زنده دار جانان

نیکوست حال یاران با شوق وصل جانان

نیکوتر است دوران در روزگار جانان

 2,572 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید