مژده که بر جهان رسد دولت صاحب الزمان

0

مژده که بر جهان رسد دولت صاحب الزمان
بر همگان عيان شود حضرت صاحب الزمان
تازه دم سحر شود ظلمت شب سپر شود
مژده بده بسر شود غيبت صاحب الزمان
دوره غم بسر رسد از رخ او خبر رسد
جلوه گه نظر رسد رويت صاحب الزمان
دوره گريه بگذرد شادي و خنده آورد
دل ز همه کسان برد قامت صاحب الزمان
دولت مهدوي رسد روضه معنوي رسد
شوکت خسروي رسد هيبت صاحب الزمان
نوبت صبحدم شود ظلمت شب عدم شود
بر دو جهان علم شود رايت صاحب الزمان
عالم دلنشان شود نوبت گلفشان شود
جملگي جهان شود ساحت صاحب الزمان
دولت جاودان رسد رحمت بيکران رسد
بر همه عاشقان رسد برکت صاحب الزمان
چهره خوش نهاد او دولت عدل و داد او
ميرسد آن جهاد او نهضت صاحب الزمان
اي دل من جوان شوي تا که چو رهروان شوي
بي سر و پا روان شوي خدمت صاحب الزمان

 1,289 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید