صد مژده بادا بر جهان آخر بيايد يار ما

0

صد مژده بادا بر جهان آخر بيايد يار ما
آخر رسد صاحب زمان يابد گشايش کار ما
آخر رود محنت برون شادي رسد بر ما فزون
غم کم بخوراي دل که چون زودي رسد غمخوار ما
زيباترين دوران شود بر ظلم شب پايان شود
بر جان ما ارزان شود وقت خوش ديدار ما
دوران خوش و خرم شود پايان دور غم شود
نيکو ترين عالم شود دنيا شود گلزار ما
دنيا همه گلشن شود يک کشور و ميهن شود
پشت شياطين خم شود از شوکت دلدار ما
آخر رسد آرام ما نيکوترين ايام ما
شيرين کنند اين کام ما پايان دهند اصرار ما
دنيا پسندد دين ما احيا شود آيين ما
گردد دم گلچين ما رونق  رسد بازار ما
besharatezohour.blogfa.com

 1,318 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید