وقتي که آيد يار ما دنيا شود باغ بهشت

0

وقتي که آيد يار ما دنيا شود باغ بهشت
عالم شود خوشتر مکان نيکو بگردد سرنوشت


زيبا شود روي زمين چون جنّت و باغ برين
بيرون کند از خود نگين گردون شود نيکوسرشت


جنّت شود دور جهان گوهر ببارد آسمان
بيني که نيکو باغبان در هر طرف گلخانه کشت


آيد زمين منجي دين اسلام ناب آرد زمين
رونق دهد دين مبين رسوا کند دير و کنشت


يکسر عدالت گسترد فيض و سعادت آورد
اين دوره غم بگذرد شادان شود زيبا و زشت


آيد زمان بهتري آرد شکوه و سروري
بيني که خط خوشتري بر صفحه دوران نوشت


با آن کريمه دولتش آيد نسيم رحمتش
ريزد وفور نعمتش بر روي دنيا خشت به خشت

وبگاه اشعار مهدوي

 1,561 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید