ميرسد نيکو جمال حضرت صاحب زمان

0
ميرسد نيکو جمال حضرت صاحب زمان
ميشود بر ما نمايان قامت صاحب زمان

از پس اين پرده ها و اين نقاب روي دوست
عاقبت گردد ميسر رويت صاحب زمان

مژده بادا اهل عالم خوش به حال و روزتان
ميشود شامل جهان را نعمت صاحب زمان

آه بعد از اينهمه درد فراغ و انتظار
عاقبت آيد به آخر غيبت صاحب زمان

جمله عالم ميشود همچون بهشتي جاودان
در پناه آن کريمه دولت صاحب زمان

ميشود دنيا همه مبهوت آن رخسار او
بيخود از جاه و جلال و شوکت صاحب زمان

ميرسد آن لحظه شيرين ياري بر امام
تا کني جان را نثار ساحت صاحب زمان

بوي پيراهن ز هر سو بر مشام جان رسد
ميرسد عاشق به زودي خدمت صاحب زمان

 1,452 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید