پر ز علائم ظهور هر طرف جهان شده

0
پر ز علائم ظهور هر طرف جهان شده
خود تو ببين که اينهمه حادثه ها عيان شده

پر ز نشانه ها ببين هر طرفي تو در زمين
کل بلاد مسلمين خيزش ناگهان شده

اينهمه جور و فتنه ها اينهمه کيد و خدعه ها
سختي و محنت و بلا هر طرفي روان شده

گشته همه جهانيان در پي منجي زمان
حرف و حديث هر مکان زآخر اين جهان شده

دوره آخرالزمان گشته عزيز جان بدان
هر طرفي به هر کران فتنه بي امان شده

خود تو بخوان حکايتي ز اهل نظر روايتي
جمله نشان و آيتي کز قدما بيان شده

ليک رود زمان غم دوره محنت و ستم
خود تو بيني از کرم دولت جاودان شده

ميرسد آخر آن زمان دولت صاحب الزمان
تا که ببيني اين جهان قسمت صالحان شده

 1,075 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید