نشر اسلام به اقصاي زمين نزديک است

0
نشر اسلام به اقصاي زمين نزديک است
فتح و پيروزي اين دين مبين نزديک است

عاقبت وعده حق ميرسد از سوي خدا
وعده نصرت يزدان به يقين نزديک است

ميرسد نصر و مدد بر صف اين جبهه حق
نوبت چيرگي خيل يمين نزديک است

قرن ما دوره بيداري اسلامي شده
دور آزادي از ابليس لعين نزديک است

مژده بادا که رسد رحمت حق سوي جهان
که رهايي ز همه زشتي و کين نزديک است

ميرسد رايحه خوب گل نرگس ما
که ز انفاس خوشش شوکت دين نزديک است

گام خود مي نهد آخر روي چشمان جهان
که ز لطف قدمش فتح مبين نزديک است

آن زماني که شود روي زمين همچو بهشت
تا شود جنت و فردوس برين نزديک است

آن زماني که رسد مهر رخ حضرت عشق
تا درخشد به جهان همچو نگين نزديک است

 1,420 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید