مـــــا از قدیــــم طــــایفه ای سینــه خستــه ایــم

1

مـــــا از قدیــــم طــــایفه ای سینــه خستــه ایــم

مـــــا بچـــه هــــای مــادر پهلــــو شکســــته ایــم

امــــــروز اگـــــر سیـــنـــه و زنـــجـــیــــر می زنیم

فردا به عــشــــق فــاطـــمه شمــشیر می زنیم

مـــا را پیــــامـبــر ، قبیـله سـلـمــان خطـاب کرد

روی غــرور و غـــیـرت مــا هـــــم حــســــاب کرد

ازمـــا بــتـــــرس! طــایــفـــه ای پــــر اراده ایـــــم

ما مثل کوه پشت سر سید علـــی ایستاده ایم

شهید مرکب ساز

 3,572 total views

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید