رسد آن طالع فرخنده بشارت بادا

0
رسد آن طالع فرخنده بشارت بادا
تابد آن طلعت رخشنده بشارت بادا

ميرسد پرتو خورشيد  جمال خوش دوست
تا جهان را کند او زنده بشارت بادا

شب عالم  همه با مهر رخش روز شود
رسد آن چهره تابنده بشارت بادا

ميرسد جامعه فاضله بر دور جهان
رسد آن دولت پاينده بشارت بادا

پر شود دور جهان از نظر رحمت و لطف
گردد از موهبت آکنده بشارت بادا

عاقبت خير شود بخت همه آدميان
خوش شود دوره آينده بشارت بادا

 1,480 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید