ياران قيامت ميرسد آن سرو قامت ميرسد

0
ياران قيامت ميرسد آن سرو قامت ميرسد
صد مژده بادا بر جهان درّ امامت ميرسد

مي آيد آن آرام جان فصل بهار مردمان
از آن قدوم مهربان صدها علامت ميرسد

آيد امام خوب ما آن دلبر مطلوب ما
در درگه محبوب ما وقت اقامت ميرسد

مي آيد آن منجي دين محيي ايمان در زمين
کامل بگرداند يقين بر دل سلامت ميرسد

مي آيد آن مهر نهان روشن بسازد آسمان
خورشيد حق گردد عيان بر شب ندامت ميرسد

فيض و سعادت آورد صلح و عدالت گسترد
دور حقارت بگذرد فضل و کرامت ميرسد

آن منتقم بر داوري با ذوالفقار حيدري
بر خصم نسل حيدري وقت غرامت ميرسد

اي دل رسد اقبال تو آن کعبه آمال تو
بايد که استقبال تو وقت ملامت ميرسد

 1,625 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید