کي شود دوره رؤيايي و دوران ظهور

0
کي شود دوره رؤيايي و دوران ظهور
تا که دنيا متنعّم شود از خوان ظهور

کي شود حجّت خود را بنمايي به جهان
کي خدايا بدهي رخصت و فرمان ظهور

کي رساني به جهان وعده ديدار عزيز
کي رسد بر همگان وعده يزدان ظهور

ما شب و روز همه منتظر آمدنيم
کي رسد عاقبت آن فصل گل افشان ظهور

جمله مردم شده اند در طلب منجي خويش
هم? عالم و آدم شده خواهان ظهور

يارب آخر برسان دولت مهدي به زمين
کي رسد عصر طلايي و درخشان ظهور

 1,620 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید