نصر من الله و فتح قريب

0

نصر من الله و فتح قريب
نصرت حق ميرسدت عنقريب

وعده يزدان شده نزديک ما
ميرسد از ره خبري بس عجيب

چون برسد شور قيامت کند
جلوه کند بر همه روي حبيب

پرتو او بر همه عالم رسد
جمله جهان را رسد از او نصيب

اي دل غمديده تو کم ناله کن
ميرسد از بهر تو نيکو طبيب

شامل عالم بشود عاقبت
رحمت بي حد خداي حسيب

 4,760 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید