ميرسد آن عزيز جان فصل بهار مردمان

0

ميرسد آن عزيز جان فصل بهار مردمان
مژده دهيد مبشران بر همه جهانيان

بر همگان خبر دهيد بر همه مژده آوريد
قاصد خوش خبر شويد بر صف خيل عاشقان

ميرسد انتهاي غم آخر دوره ستم
چهره نمايد از کرم حضرت صاحب الزمان

طلعت او عيان شود همره عاشقان شود
روشني جهان شود نور زمين و آسمان

ميرسد التيام ما مهر رخ امام ما
عزت مستدام ما دولت عشق جاودان

ميرود اين زمان غم دوره محنت و ستم
از سوي حق رسد کرم رحمت و لطف بيکران

ميرسد آن شکوه دين عزت و فرّ مسلمين
آخر فتنه در زمين منتقم ستمگران

 1,639 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید