کاشکي شود به زودي آن مهربان بيايد

0
کاشکي شود به زودي آن مهربان بيايد
از بهر عاشقانش آن دلستان بيايد

کاشکي رسد به دوران ديدار روي جانان
آن قلب ملک امکان جان جهان بيايد

کاشکي رسد به پايان اين شام تار هجران
آخر شود ز يزدان صاحب زمان بيايد

کاشکي دهد نشاني آيد به مهرباني
کاشکي شود زماني آن بي نشان بيايد

کاشکي رسد ندايش آن نازنين صدايش
آن صوت دلربايش بر عاشقان بيايد

کاشکي خبر دهندم زان يار دلپسندم
پيغامي آورندم کآرام جان بيايد

کاشکي رسد نگارم پايان انتظارم
کاشکي رسد بهارم او ناگهان بيايد

اي دل رسد به آخر اين شام تار دلبر
غم کم بخور که ديگر او بي گمان بيايد

 1,322 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید