ناب است با تو بودن در دولت جهاني

0
ناب است با تو بودن در دولت جهاني
آن است زنده بودن آنجاست زندگاني

اينجاست غربت و غم بي روي تو جهنم
گردد حيات آدم پيش تو جاوداني

وقتي که با تو آقا گردد زمين شکوفا
گردد زمانه احياء نيکوترين زماني

مهرت جهان گشايد روشن زمين نمايد
از لطف تو بيايد الطاف بيکراني

مهر و عدالت آري تو لطف کردگاري
با خويش هديه آري احسان و مهرباني

با تو رسد محبت ايمان و عشق و رحمت
صد بحر لطف و نعمت بر اين جهان رساني

تو وعده خدايي عشق و اميد مايي
کي زين سفر بيايي موعود آسماني

 1,143 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید