کي تو آيي و از اين فتنه نجاتم بدهي

0
کي تو آيي و از اين فتنه نجاتم بدهي
هم کني زنده مرا آب حياتم بدهي

با مسيحا نفست زنده کني جان مرا
با دمت زندگي تازه براتم بدهي

با يکي جلوه به من روح من احيا بکني
با يکي خنده خود قند و نباتم بدهي

پيش تو مسکن و آرامش جانم برسد
تاب و آرام دل و صبر و ثباتم بدهي

کي بباري تو به اين خشکي صحراي دلم
لب عطشان مرا آب فراتم بدهي

با وجودت به جهان معني ديگر بخشي
مهلت رشد و تجلي صفاتم بدهي

کي شود زين شب هجران برهاني تو مرا
به من آزادي از اين محنت و ماتم بدهي

کي شود تا تو بيايي و به دادم برسي
که رهايي به من از اين ظلماتم بدهي

کي شود بنده نوازي و دهي باده وصل
رخصت ديدن خود را به زکاتم بدهي

 1,391 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید