خرم آن دم که ز تو بانگ و ندايي برسد

0
خرم آن دم که ز تو بانگ و ندايي برسد
موعد وعده بر حق خدايي برسد

بدمد دولت تو وعده يزدان بينيم
لحظه آخر و آن وقت نهايي برسد

چه دمي ميشود آن لحظه زيباي وصال
کز تو بر خلق جهان لطف و عطايي برسد

چه مبارک سحري گردد و نيکو نفسي
کز تو بر ديده ما نور و ضيايي برسد

چون که تو پا بنهي بر خط اين دور زمان
بخت عالم شکفد عصر طلايي برسد

خرم آن دم که ز تو فتنه به پايان آيد
وز تو بر کار جهان برگ و نوايي برسد

از تو سامان برسد بر روي اين ملک جهان
وز تو بر روي زمين صلح و صفايي برسد

آن زماني که رسد آخر اين ظلم و ستم
که ز شيطان صفتان وقت رهايي برسد

خرم آن دم که شوم زنده من از برکت تو
فصل روئيدن و هم نشو و نمايي برسد

برسد از تو جوابي بنمايي رخ خويش
وينهمه خواهش ما از تو به جايي برسد

 1,786 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید