فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!

0

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! 1/ مقدمه ای بر داروینیسم

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! 2 / مستند (اخراج شده : Expelled)؛ چاله یا چاه؟!

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! 3 / باور، فرضیه، نظریه، واقعیت یا قانون؟

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! 4 / دستاویزی به نام فسیل ها (سنگواره ها)!!!

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (مقدمه)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 1)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 2)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 3)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 4)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 5)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 6)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 7)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 8)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 9)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش 10)

فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! – 5 (بخش پایانی)

 3,379 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید