شهادت امام حسین (ع) /// سوره ی غم می رسد ، آیات مریم می...

سوره ی غم می رسد ، آیات مریم می رسدعطر سیب و بوی اسپند محرم می رسد دست خود را روی سینه می گذارم با...

شهادت امام حسین (ع) /// این حسین کيست که درقلب همه جا دارد

این حسین کيست که درقلب همه جا دارداین  همه عاشق دیوانه  و شیدا دارداین حسین کيست که نام کرمش در دو سرااین چنین پیش...

شهادت امام حسین (ع) /// اصلاً حسين جنس غمش فرق مي کند

اصلاً حسين جنس غمش فرق مي کنداين راه عشق پيچ و خمش فرق مي کنداينجا گدا هميشه طلبکار مي شوداينجا که آمدي کرمش فرق...

شهادت حضرت مسلم(ع) /// در نامه‌های مردم کوفه وفا مجوی

مجتبی روشن روان در نامه‌های مردم کوفه وفا مجوی در سینه‌ی خرابه‌ی اینها صفا مجوی آقای بیکسان بنگر بیکسی من در کوچه‌های کوفه یکی آشنا مجوی اینجا...

شهادت حضرت مسلم(ع) /// تن بى سر شده چون بیکس و بى یار...

قاسم نعمتی تن بى سر شده چون بیکس و بى یار شود بازى دست اراذل سر بازار شود ترسم این است بلایى که سر من...

شهادت حضرت مسلم(ع) /// از چشمِ شورِ شهر کوفه آخرش افتاد

محمد قاسمی از چشمِ شورِ شهر کوفه آخرش افتاد در کوچه اوّل پیکرش بعدش سرش افتاد بالَش به عشق مادر ارباب در آتش اوّل حسابی سوخت...

شهادت حضرت مسلم(ع) /// سفیر مملکت دلبرم مرا بکُشید

ولی الله کلامی زنجانی - شهادت حضرت مسلم(ع)  سفیر مملکت دلبرم مرا بکُشید به جای دلبر مه پیکرم مرا بکُشید به جرم غیرت اگر قطعه قطعه...

هم جن بیاورید، هم انسان بیاورید /// یک لشکر بزرگ به میدان بیاورید

مجتبی خرسندی از شاعران کشورمان به مناسبت روز مباهله شعری سروده است. مجتبی خرسندی از شاعران کشورمان به مناسبت روز مباهله شعری سروده است که...

نگاه کودکي ات ديده بود قافله را

نگاه کودکي ات ديده بود قافله را تمام دلهره ها را، تمام فاصله را هزار بار بميرم برات، مي خواهم دوباره زنده کنم خاطرات قافله را تو انتهاي...

رسید وضع مُقَدَّر ، تَهَدَّمَت والله

رسید وضع مُقَدَّر ، تَهَدَّمَت والله رسید وقت مُقَرَّر ، تَهَدَّمَت والله صدای صیهه ای از آسمان به گوش رسید شکست سجده ی حیدر ، تَهَدَّمَت والله تمام...