ای ملت مسلمان در این زمان بپاخیز

ای ملت مسلمان در این زمان بپاخیز هست منتظر به یاری صاحب زمان بپاخیز گاه خوش ظهور است اینک دم...

نسل ما نسل ظهور است اگر ما خواهيم

نسل ما نسل ظهور است اگر ما خواهيماين زمان فصل حضور است اگر ما خواهيم گر که آماده شود لشگر حق او آيدزين گذر وقت...

آه اگر مهر رخ حضرت جانان نرسد

آه اگر مهر رخ حضرت جانان نرسدبر شب شبزدگان صبح درخشان نرسد آه اگر دم نزند صبح و فروغ رخ دوستبه جهان تابش آن طلعت...

تا کي غم و جدايي کي ميرسد رهايي

تا کي غم و جدايي کي ميرسد رهاييعالم ز فتنه پر شد جانا تو کي مي آيي شد فتنه بيکرانه در هر طرف روانهپر غصّه...

اي فداي روي تو يار خراساني ما

اي فداي روي تو يار خراساني ماميدرخشي همچو مه در شام ظلماني ما روشني بخش دل شبهاي بيداران شدينور رويت منجلي در شام هجراني ما عکس...

چون بيايي ز جهان محنت و ماتم برود

چون بيايي ز جهان محنت و ماتم برودنور و شادي برساني ستم و غم برود شب تاريک جهان را همه چون روز کنيظلمت و بي...

فقط دلیل جدایی ز تو گناه من است

فقط دلیل جدایی ز تو گناه من است فقط دلیل جدایی ز تو گناه من است ثمر از این همه غفلت دل سیاه من است ...

روزي که تو بيايي ميلاد عشق و نور است

روزي که تو بيايي ميلاد عشق و نور استپايان شام هجران آغاز جشن و سور است روزي که تو بيايي رخسار خود نماييآن دوره طلايي...

جانا تبسمي کن بر من که بي تو خستم

جانا تبسمي کن بر من که بي تو خستم عمري به انتظار ديدار تو نشستم روزم رود به زاري شبها به بيقراري شايد به غمگساري آيي که...
emam-mahdi-19.jpg

یاد یار و افطار بر سر سفره انتظار

مولای من در این سالهای حرام تنهایی و غربت، وقتی به ماه ماههای خدا می رسد و احرام رمضانیش را برمی بندد، کجای...