پشت پرده بازي هاي رايانه اي_2

اثبات اين ادعا كه سربازان كشورهاي اسلامي به خودي ها هم رحم نمي كنند و بايد يك سرباز آمريكايي بيايد و يك ملت...

تصوير منجي در رسانه هاي غربي

آنچه كه ما را به انتخاب اين موضوع وا مي دارد جوي است كه در دنياي امروز پيرامون بحث آخرالزمان و منجي خواسته...