امام محمد باقر علیه‌السلام شکافنده دانش‌ها

10 فروردين 1396
امام محمد باقر علیه‌السلام شکافنده دانش‌ها

لقب باقر براى ابو جعفر محمّد باقر برگرفته از شكافتن زمین و بیرون آوردن گنج‏ هاى پنهان آن است، بدین جهت كه او از گنج‏ هاى پنهان معارف و حقایق احكام آن قدر آشكار ساخت كه جز بر افراد بى‏ بصیرت و دل‏ هاى ناپاك پوشیده نیست و از این جاست كه وى را شكافنده و جامع دانش و نشر...

فرازهایی از سیره و سبک زندگی امام محمد باقر / پولی که امام آن را می بویید / نوع پوشش و لباس امام پنجم / حدود تجمل خانوادگی در بیان امام

10 فروردين 1396
فرازهایی از سیره و سبک زندگی امام محمد باقر / پولی که امام آن را می بویید / نوع پوشش و لباس امام پنجم / حدود تجمل خانوادگی در بیان امام

امام باقر با این که در قلمرو اعمال فردی خود، از تجمل پرهیز دارد، ولی در زندگی خانوادگی و حتی اجتماعی، عواطف و نیازهای روحی همسر و نیز شرایط و مقتضیات زمان را در نظر دارد.

چگونگی بهره مندی از برکات امام غایب(عج)

23 اسفند 1395
چگونگی بهره مندی از برکات امام غایب(عج)

وجود مبارک مهدی موجود موعود(عج) که واسطه فیض الهی است، چونان خورشیدی به تمام هستی فیض می رساند و در این جهت، میان بندگان خدا تفاوتی نمی گذارد؛ لیکن هر کس به میزان استعداد و قوت ارتباط خود، مستفیض می گردد.

....