معادل امروزی مهریه حضرت زهرا(س) چقدر است

24 بهمن 1395

طبق روایات اسلامی، مهریه حضرت زهرا(س) حداکثر ۵۰۰ درهم نقره بوده است. اما این میزان در حال حاضر برابر با چند سکه بهار آزادی است؟

75 یا 95 روز؟

24 بهمن 1395

علت اختلاف نقل‌ها، اشتباه نسخه‌برداران در ثبت کلمه «سبعین» بجای «تسعین» بوده است که شواهد متعددی بر این مطلب وجود دارد.

شام یا مصر؟

15 بهمن 1395
شام یا مصر؟

علامه سید حسن صدر (درگذشته ۱۳۵۴ق) در کتاب «نزهه اهل الحرمین فی عماره المشهدین»، دفن آن حضرت در زینبیۀ شام را صحیح و دیگر اقوال را بی‌اعتبار دانسته است.

....