چرا اسلام شناسان غربی شیفته علی(ع) هستند؟

Posted in امام علي علیه السلام

امام علي(ع) رابطه ناگسستني بين حکمت نظري و سياسـت عملي برقرارمي کند وهـدف از زندگي کوتاه دنيـوي را مقدمه و آزمايشگاهي براي زندگي پايدار اخروي مي نامد، برهمين اساس علاوه بر پاسخگويي به مردم ،دادگاه عدل الهي را محکمه اي مي داند که زمامدار بايد درمقابل آن پاسخگوي گفتار، رفتاروکردارخويش باشد.
 

تحلیلی از علل و چرایی شهادت امام علی(ع)/ امیرمؤمنان؛ شهید عاصیان امت

Posted in امام علي علیه السلام

نویسنده در مطلب ذیر از زاویه فلسفه سنت‌های الهی به چرایی شهادت امیرمومنان علی(ع) به دست عاصیانی از ناکثین، قاسطین و مارقین پرداخته است.
 

فضائل حضرت علی(ع) در روایات پیامبر(ص) و آیات قرآن کریم

Posted in امام علي علیه السلام

فضائلی برای حضرت امیر المؤمنین(ع) نقل شده که خداوند و پیامبر گرامی اسلام(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) از جمله گویندگان این فضائل هستند که از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای است.
 
پوستر علی علیه السلام  فضائل حضرت علی(ع) در روایات پیامبر(ص) و آیات قرآن کریم

زن در سخن و سيره‌ي امام علي - بخش 2

Posted in امام علي علیه السلام

 زن در سخن و سيره‌ي امام علي

  اينک پس از ذکر اين مقدمات، و روشن شدن اين که براي بررسي سخنان امام علي (عليه السلام) بايد به عرصه گسترده ترِ نصوص (متون) ديني، يعني قرآن و سنت، توجه داشت، قواعدي بازگو مي‌شود که در پرتو آنها بايد به سنجش و تبيين اين نصوص پرداخت:

زن در سخن و سيره‌ي امام علي - بخش 1

Posted in امام علي علیه السلام

 زن در سخن و سيره‌ي امام علي

 بهترين خصلت‌هاي زنان، بدترين خصلت‌هاي مردان است؛ [يعني] تکبر، ترس، بخل. اگر زن متکبر باشد، خود را در اختيار کسي نگذارد؛ اگر بخيل باشد، اموال خود و شوهر را حفظ کند؛ و اگر ترسو باشد، از هر پيشامدي فرار کند.

 

برهان صدیقین بر وجود خدا از دیدگاه امام علی (ع)

Posted in امام علي علیه السلام

در راه های دیگر خداشناسی از آثار و مخلوقات خدا نظیر حرکت، نظم، حدوث ووجوب و امکان بر وجود خدا دلیل آورده می شود ولی در راه صدیقین، شناخت خدا از طریق خود خداست نه از طریق واسطه، حتّی شناخت خدا مقدم بر شناخت مخلوقات است.

عيدغدير، أفضل اعياد

Posted in امام علي علیه السلام

بر همين أصل بود كه پس از پايانخطبه، حضرت رسول خدا امر كردند براى أمير المؤمنين چادرى و خيمه‏اى أفراشتند و أمركردند كه مؤمنين بيايند، و به خود آن حضرت تبريك و تهنيت گويند، بر أثر تماتيّتنعمت، و كماليّت دين كه با پيوند ولايت به نبوّت ثمر بخشيده، و ميوه تر و تازه حياترا ارزانى داشته اس

چهل حدیث نبوی در مناقب و فضائل امیرالمؤمنین از منابع اهل سنت

Posted in امام علي علیه السلام

پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: خداوند اطاعت از من را بر شما واجب و از نافرماني من بازداشته است و نيز بر شما اطاعت از علي را بعد از من واجب كرده و از نافرماني او بازداشته است. علي وصيّ و وارث من است. او از من و من از اويم. دوستي با او ايمان و دشمني با او كفر است.