توطئه گران بين المللي 1 : هدايت اقتصاد و سياست درجلسات سري «بيلدربرگ»

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

گروه بيلدربرگ سازماني متشكل از رهبران سياسي و سرمايه گذاران بين المللي است كه بهار هر سال براي تعيين خط مشي جهاني به صورت سري تشكيل جلسه مي دهد. اين گروه حدود 110 شركت كننده ثابت دارد- اعضاي خانواده راكفلر، خانواده روچيلد(1)، بانكداران، رأساي شركت هاي بين المللي و مقامات بلندپايه دولتي از اروپا و آمريكاي شمالي.

 

 

توطئه گران بين المللي 5 : وقتي بيلدربرگ« جرج بوش پدر» را روي كار آورد

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

به قدرت رساندن جورج اچ دبليو بوش در مقام رئيس جمهور آمريكا، كسب منابع پولي بيشتر براي آفريقا و پايان دادن به تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي در دستور كار نشست بيلدربرگ در سال 1986 قرار داشت. در حقيقت، بوش در سال 1988 به رياست جمهوري انتخاب شد، دلارهاي ماليات پردازان روانأ آفريقا و آفريقاي جنوبي تحويل دولت سياه پوستان شد.

 

توطئه گران بين المللي 4 : تاكر خود را يك «بيلدربرگي» جا مي زند

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

همين طور كه با ابهام به من نگاه مي كرد، گفت: «يك جور نشست ديپلماتيك است. اين كافه و كل هتل فقط به روي آنها باز است. شما همه بايد بيرون مي رفتيد.» با لحن اطمينان بخشي گفتم: «البته من فقط اينجا آمده ام تا چيزي را براي كسي ببرم» حالا افراد بيشتري در آن حوالي مي چرخيدند و راحت تر مي توانستم قيافه آرام يك بيلدربرگي را به خود بگيرم و بگردم. سرميزي در اتاق كنفرانس رفتم و فقط تعدادي بروشور هتل پيدا كردم. آنها را برداشتم - در اين حرفه، آدم اول بر مي دارد و بعد بررسي مي كند.

 

ستاره ی 9 پر بهاییت و کابالا!

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

اما نکته ی عجیب و جالبی که در حین مطالعه بر روی سبک های نقاشی مرتبط با کابالا به دست آمد، شباهت عجیب ستاره ی 9 پر بهاییان با ستاره ی 9 پر موجود در نقاشی های یک سبک کابالیستی با عنوان لولیسم (Lullism) بود که این ارتباط خود می تواند سند دیگری بر ارتباط تشکیلات پلید بهاییت با تشکیلات شیطانی فراماسونری باشد.

 

کلوپ روتاری

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

نخستین باشگاه روتاری در سال 1905 توسط یک حقوقدان به نام پل هریس در شیکاگو به وجود آمد. پل هریس به همراه سه تن از بازرگانان شیکاگو به نام های سیلوسترایل، پیرام شوری و گوستاولوپر اولین جلسه ی رسمی روتاری را در روز 23 فوریه ی سال 1905 تشکیل دادند و موجودیت تشکیلاتی به نام کلوپ روتاری را اعلام داشتند.

 

ايلوميناتي»ها خود را «اربابان جهان» مي دانند. جهان را چه كساني اداره مي كنند؟»

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

«ايلو ميناتي» (Illuminati) واژه اي لاتين است كه معناي «آگاهان»، «روشنفكران»، «روشن بنيان» و «سرآمدان» را دارد. با اين توصيف، گروهي از «بزرگان» جهان كه خود را گلچين شدگاني از ميان نخبگان و برگزيدگان مي دانند، بر آن شدند كه قديمي ترين، مرموزترين و محرمانه ترين سازمان هاي مخفي «اربابان (خود خوانده) جهان» را بدين نام بخوانند.
 
 

دستوركار بيلدربرگ حاكميت غرب بر جهان است

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

دبير هفته نامه "آمريكن فري پرس " ضمن تشريح جزئيات دستوركار جهاني بيلدربرگ اعلام كرد كشورهاي غربي در پوشش نهادهاي بين المللي به دنبال بسط سلطه خود بر جهان هستند.

 

 

افق سياه بيلدربرگ

Posted in سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

برای آگاهی از دستور کار سال جاری بیلدربرگ، بهترین مرجع «جیم تاکر» خبرنگار جسور نشریه آمریکن فری پرس است که از سال 1975در تعقیب بیلدربرگ بوده است. او امسال نیز به یونان سفر کرده و توانسته به اطلاعات قابل توجهی از دستور کار نشست آتن به دست آورد. وی می نویسد: «یکی از مهم ترین مباحثی که در این نشست مطرح می شود چگونگی بهره برداری از بحران اقتصادی جهانی در جهت اهداف بیلدربرگ است.