تحریف تاریخ جاسوسی با کمک «نیکول کیدمن» +تصاویر

02 فروردين 1396
تحریف تاریخ جاسوسی با کمک «نیکول کیدمن» +تصاویر

غربی‌ها صد سال قبل با کمک جاسوس زن انگلیسی به نام "گرترود بل" معروف به ملکه صحرا با تجزیه منطقه غرب آسیا، مرزهای جدیدی میان ملت‌ها کشیدند؛ امری اکنون غرب با کمک داعش در حال انجام آن است.

چگونگی بهره مندی از برکات امام غایب(عج)

23 اسفند 1395
چگونگی بهره مندی از برکات امام غایب(عج)

وجود مبارک مهدی موجود موعود(عج) که واسطه فیض الهی است، چونان خورشیدی به تمام هستی فیض می رساند و در این جهت، میان بندگان خدا تفاوتی نمی گذارد؛ لیکن هر کس به میزان استعداد و قوت ارتباط خود، مستفیض می گردد.

آیا امام زمان شهید خواهد شد؟/ وضعیت جهان پس از امام مهدی(عج)

07 اسفند 1395
آیا امام زمان شهید خواهد شد؟/ وضعیت جهان پس از امام مهدی(عج)

 در روایات، تصویری روشن و شفاف از عصر ظهور ارائه شده است؛ اما درباره وضعیّت جهان پس از پایان زندگی امام و ماندگاری دولت عدل جهانی تا برپایی قیامت، ابهاماتی وجود دارد. در نوشتار حاضر، وضعیّت حاکمیّت جهان پس از پایان زندگی حضرت مهدی و به‌دنبال آن، پایایی یا عدم پایایی وضعیّت مطلوب عصر ظهور بررسی می‌شود.

....