نگاهی نو به دعای ندبه/ طراحی جامعه مطلوب و دوری از جامعه نامطلوب

13 دی 1395
نگاهی نو به دعای ندبه/ طراحی جامعه مطلوب و دوری از جامعه نامطلوب

این تحقیق مفاهیم سیاسی دعای ندبه را بررسی می‌کند؛ دعایی که دکترین امامان برای آگاه کردن یاران و پیروان به شمار مي‌رود و مشکلات و مفاسد جامعه را مي‌شمارد تا با این روش، تمام مشکلات اجتماعی و سیاسی را به مردم و آيندگان اعلام كند.

سیر احادیث امام مهدی(ع) نزد اهل سنت

03 دی 1395
سیر احادیث امام مهدی(ع) نزد اهل سنت

با دقت در کتب صحیح احادیث اعم از شیعه و سنی متوجه می شویم که احادیث مهدویت متواتر است و امام مهدی(ع) هم واحد است و نیز رمز وحدت مسلمین وجود مبارک امام مهدی(ع) است.

دلیل منکرین احادیث امام مهدی(ع)

29 آذر 1395
دلیل منکرین احادیث امام مهدی(ع)

با دقت در کتب صحیح احادیث اعم از شیعه و سنی متوجه می شویم که احادیث مهدویت متواتر است و امام مهدی(ع) هم واحد است و نیز رمز وحدت مسلمین وجود مبارک امام مهدی(ع) است.

....