گارد باز سینمای ایران در برابر مشت‌های سنگین هالیوود + عکس

04 مهر 1396
گارد باز سینمای ایران در برابر مشت‌های سنگین هالیوود + عکس

آمریکا از ابتدای انقلاب تاکنون با تولید فیلم و سریال جریان ایران‌هراسی را ادامه داده، اما در این مدت سینمای ایران با بی‌توجهی به تولید آثار ضدآمریکایی، دست‌بسته نظاره‌گر هجمه آثارضدایرانی بوده است.

بدون پذیرش مردم، ظهور منجی ثمری‌ نخواهد داشت

04 شهریور 1396
 بدون پذیرش مردم، ظهور منجی ثمری‌ نخواهد داشت

حکومت جهانی در صورتی‌ امکان‌ خواهد داشت‌ که‌ مردم‌ آماده‌ی بهره‌گیری‌ از این‌ هدایت‌الهی‌ باشند، و در صورتی‌ که‌ چنین‌ زمینه‌ مساعدی‌ در اجتماع‌ وجود نداشته‌باشد ظهور ثمری‌ نخواهد داشت.

هزاره گرایی؛ رویکردها وگونه ها // انواع موعودباوری به‌لحاظ کارکرد‌منجی‌موعود

17 مرداد 1396
هزاره گرایی؛ رویکردها وگونه ها // انواع موعودباوری به‌لحاظ کارکرد‌منجی‌موعود

موعود نجات بخش فردی: موعودهایی که نجات بخشی آنان صرفاً به طور فردی صورت می گیرد و هیچ تحرک یا تحول جمعی را به آن نسبت نمی دهند و عمدتاً به نجات معنوی راهبردارند.

....