هزاره گرایی؛ رویکردها وگونه ها // انواع موعودباوری به‌لحاظ کارکرد‌منجی‌موعود

Posted in آخرالزمان

موعود نجات بخش فردی: موعودهایی که نجات بخشی آنان صرفاً به طور فردی صورت می گیرد و هیچ تحرک یا تحول جمعی را به آن نسبت نمی دهند و عمدتاً به نجات معنوی راهبردارند.

هزاره گرایی؛ رویکردها وگونه ها - شاخصه های جریان‌های هزاره‌گرا

Posted in آخرالزمان

به طورکلی تحلیل ها و گونه شناسی ها نسبت به هزاره‌گرایی در دو رویکرد «سکولار» و «معنوی» قابل بررسی است که در برخی موارد، به رغم تفاوت در رویکرد، مشابه هستند.

آمریکا پیش به سوی سلاح بیولوژیکی

Posted in آخرالزمان

آمریکا همواره با تبلیغات وسیع سعی در ترساندن مردم از دستیابی گروه‌های تروریستی به سلاح‌های بیولوژیکی و بکارگیری آنها علیه مردم داشته است در حالی که در واقع آمریکا خود سازنده اصلی و توسعه دهنده این نوع سلاح‌های خطرناک و کشتار جمعی بوده است.

«الهیات آرماگدون» راز اصلی مخالفت آمریکا با برنامه هسته‌ای ایران/ بررسی تحلیل‌های مختلف از چرایی حمایت ابدی آمریکا از اسرائیل

Posted in آخرالزمان

الهیات آرماگدون هسته‌ای مطالبى صرفاً بر روى كاغذ و مفاهیمى در ذهن‏ها و اندیشه ‏ها نیستند، بلكه چنین تبلیغ مى‏شود كه پیروان این مكتب موظفند همه تلاش خود را براى عملى شدن آن به خرج دهند و از آن‏جا كه شرط ظهور دوباره مسیح، بروز یك "جنگ فراگیر هسته ای" است دنیا براى رسیدن به صلح نهایى، باید هزینه این" جنگ مقدس" را بپردازد.
 

دروغی‌به‌بزرگی‌«رنسانس»

Posted in آخرالزمان

بی‌گمان خوی قرون وسطایی غرب پایان نپذیرفته است و این، همه حکایت از دروغین بودن رنسانس دارد. نوزایی بشر را تنها در بازگشت او به معنویت و فطرت باید جست‌وجو کرد.بازگشتی که طلیعه آن با پیروزی انقلاب اسلامی نمایان گشته است.

 

عقیم سازی برنامه ریزی شده بشر با اسلحه خوراکی

Posted in آخرالزمان

هدف جمعیت زدایی همچنان به طور کامل دنبال می شود؛ و درست مقابل چشمان ما نیز این کار صورت می‌گیرد و ما مردم را با تبلیغات قطره به قطره و مداوم خود نسبت به حقایق نابینا می‌کنند.