اربعین و بازخوانی نظریه انتظار فرج

Posted in گفتگوی مهدوی

یکی از اقدامات مهم و سازنده منتظران در عصر غیبت، برجسته سازی جبهه حق و پیام آن در جامعه و خارج کردن آن از انزوای تحمیلی است. باید توجه داشت که جبهه باطل اهل تظاهرات و پرهیاهو است و همین امر موجب می شود تا تصور شود بر جامعه و فرهنگ حاکم بر آن، غلبه دارد.

پناهیان: گناهی که ظهور را به تأخیر می‌اندازد، «ناتوانی در زندگی دسته‌جمعی» است /رشد معنوی ما در تحمل کسانی است که با ما جور نیستند

Posted in گفتگوی مهدوی

مانع اصلی ظهور «مستکبران» یا حتی «جهالت و عدم آمادگی جهان بشریت» نیست! / مهم این است که ما ضعف‌های خودمان را برطرف کنیم
 

شب نیمه شعبان بعد از شب قدر مهم‌ترین شب سال برای احیا و عبادت/باید در مسیر انتظار فرج خدمت کنیم

Posted in گفتگوی مهدوی

دعای جمعی و مضطرانه ، همان طور که امام صادق علیه السلام فرمود شرط برطرف شدن موانع ظهور و پایان یافتن غیبت حضرت است .
 

مهدویت عقیده به آینده روشن و مقدر شده برای بشر است/ اگر خودساخته نباشیم نمی توانیم عدل مهدوی را تحمل کنیم

Posted in گفتگوی مهدوی

یکی از اقدامات اصلی امام حسن عسکری(ع) در زمان حیات خود فراهم کردن زمینه‌های ظهور حضرت مهدی(عج) بود. ایشان مردم را برای غیبت و ظهور امام زمان(عج) آماده کرده و شبکه‌ی وکالت یا نیابت را تکمیل کردند تا از این طریق حضرت مهدی(عج) جامعه شیعه را مدیریت کنند. امام عسکری(ع)، حضرت مهدی(عج) را به شیعیان مورد اعتماد نشان داده و معرفی می‌کردند تا جامعه‌ی بشری بداند شخصی که روزی به عنوان منجی عالم بشریت ظهور خواهد کرد، به دنیا آمده است.

ایجاد امت واحده، هنرنمایی امام معصوم(ع) در آخرالزمان

Posted in گفتگوی مهدوی

مدیر موسسه موعود گفت: امّت واحده، نخستین بار پیش از زمان حضرت نوح(ع) ایجاد شد و پس از آن به خاطر تفرقه افکنی شیطان هرگز دوباره تشکیل نشد تا آنکه این امّت واحده وعده داده شده تنها به دست امام عصر(ع) بنا شود.

جامعه موعود بهتر است یا جامعه دموکراتیک؟/ آیا اطاعت از امام(ع) انفعال نیست؟

Posted in گفتگوی مهدوی

نظام دموکراسی بر مبنای حق محوری است نه تکلیف محوری؛ اما حکومت عصر ظهور بر مبنای دین است و دین تکلیف گراست. آیا مردم و نظامهای دموکرات و حق اندیش هستند با حکومت امام زمان(عج) مشکلی نخواهند داشت؟