آثار مثبت و منفی شناخت و عدم شناخت امام زمان (عج)

Posted in امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

خبرگزاری فارس: آثار مثبت و منفی شناخت و عدم شناخت امام زمان (عج)

گاهی آب حنظل که یک میوه تلخ است می گیرند و به کسی می دهند، این بعد از یک ساعت یا بعد از یک شبانه روز حل می شود، این گونه نیست که بماند. اما اگر کسی -خدای ناکرده- عمرش به معصیت گذشت، عصاره آن عمر را به عنوان موت به او می چشانند و او- خدای ناکرده- برای ابد یا دراز مدت در زحمت است؛ فرمود: ﴿  کلّ نفس ذائقة الموت ﴾ نه« کل نفس یذوقها الموت». این آثار منفی است که اگر کسی امام زمانش را نشناخت و با او رابطه نداشت، این خطر هست.

سهم امام چقدر است؟

Posted in امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

یادم نمی آید این عبارت، اوّلین سؤال تایپ شده بر كاغذ سفید آن خبرنگار بود یا آنكه پر رنگ تر از بقیه سؤالات به چشم آمد و ذهن مرا به یك باره به خودش درگیر ساخت. او می خواست بداند از دیدگاه من، سهم امام از هزاران هزار رسانه چاق و لاغر چقدر است؟ و شاید هم می خواست بپرسد، رسانه های رنگارنگ عصر ما، در میان هزارها و میلیون ها فرصت گفت وگو چه سهمی را به امام زمان(ع) اختصاص می دهند.

جاذبه و دافعه حضرت مهدی(عجل الله) (اختصاصی)

Posted in امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

امام زمانی که خود برای پایان دادن به وضعیت اسفبار آخرالزمانی وارد عرصه می¬شود، خود متهم به کشتار است! حقیقت دیگر این است که ظهور مهدی رحمتی برای مومنان و نقمتی برای کافران است و شگفتا که ابلیس که نابودی او و ایادی او یکی از اهداف ظهور حضرت مهدی(عج) است، همو که در دروازه کوفه سرش به دست امام عصر(عج) از تن جدا خواهد شد2، تا جهانی بدون ابلیس را تجربه کنیم، طبق سنت شیطانی¬اش هر آنچه را که به زیان اوست به انگاره¬ای در اذهان بشر تبدیل و او را نیز در کنار خود و رو در رو با امام عصر(عج) می¬بیند و می¬قبولاند. از آن روست که گزاره مشهور پیش¬گفته از افواه عوام مردم خارج می¬شود که: «اگر قرار است سرم از تنم جدا شود، بهتر است نیاید!»

آیا دعا کردن برای سلامتی امام‌ زمان صحیح است؟

Posted in امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

خداوندا، او (امام مهدی عجل الله تعالی فرجه) را در پناه‌گاهی قرار بده تا از شر متجاوزان در امان باشد! خدایا او را از چیز‌هایی در امان بدار که برایش می‌ترسیم، و تیرهای نیرنگ را که کینه‌توزان و بدخواهانش به سوی او پرتاب می‌کنند، برطرف ساز.

اثبات امامت و غیبت حضرت مهدی(عج)

Posted in امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

در بحث از امامت و غیبت امام مهدی(عج) با دو مساله مواجه هستیم. ابتدا اثبات امامت آن حضرت و سپس بحث از غیبت ایشان که فرع بر بحث امامت است. زیرا تا زمانی که امامت و ولایت امام مهدی(عج) ثابت نشود غیبت ایشان نیز اثبات نخواهد شد.
برای اثبات امامت امام مهدی(عج) برهان¬هایی اقامه شده است که یکی از برهان¬های پر کاربرد، برهان «سبر و تقسیم منطقی» است. روش اثبات در این برهان بر اصول سه¬گانه استوار است: 1- اعتقاد به وجوب امامت 2- اعتقاد به عصمت امام 3- اعتقاد به خارج نبودن اعتقاد حق و درست از دایره امت اسلامی.

مفسران شيعي و سني حكومت عدل آخرالزمان را از آن مهدي (عج) مي‌دانند

Posted in امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

در قرآن كريم بشارت به ظهور امام مهدي (عج) فراوان ذكر شده است. دانشمند بزرگ شيعه در قرن يازدهم، علامه سيد هاشم بحراني در كتاب «المَحَجةُ في ما نزل في القائم الحجة» يك‌صد و بيست آيه از قرآن را مربوط به حضرت مهدي (عج) مي‌داند (3) و با ذكر رواياتي سخن خويش را به اثبات رسانيده است.

 

امام مهدی (عج) در احادیث متواتر

Posted in امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

نکنه مهم و اساسی سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این حدیث این است که حضرت فرمود:« کتاب و عترت تا قیامت از یکدیگر جدا نمی شوند»؛ بنا بر این گفتار اگر زمانی عدلِ کتاب که همان عترت است، در روی زمین نباشد؛ یعنی این دو از یکدیگر جدا شده اند که این، با ظاهر حدیث مخالف است.

 

چرا امام زمان (عج) را نمی شناسیم؟

Posted in امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

همچنین در آموزه‌ها آمده: امام، ابری است بازنده، بارانی است شتابنده، خورشیدی است فروزنده، سقفی است پوشاننده، زمینی است گسترده و چشمه‌ای است جوشنده. او گلستان است، رفیق، پدری مهربان، برادری برابر، مادری دل‌سوز به فرزند و پناه بندگان خدا در سختی‌ها است.