باور شناخت موعود در ادیان و مکاتب مختلف

Posted in منجی و آخرالزمان در ادیان

هندوها انتظارِ دهمین تجلی ویشنو یا کالکی را دارند؛ بودایی ها ظهور بودای پنجم را منتظرند؛ یهودیان به جز مسیح (ماشیح) نجات دهنده ای نمی شناسند؛ مسیحیان، فارقلیط را می طلبند که عیسی مسیح مژده آمدنش را داده است؛ و بالاخره مسلمانان که قائل به ظهور حضرت مهدی(ع) هستند.

 

ظهور عیسی(ع)، اصلاحی برای اسرائیل

Posted in منجی و آخرالزمان در ادیان

وقتی جلای بابلی ختم شد، عدّه ای در اورشلیم تشکیلات خود را از نو بنا کرده و معابد خود را دوباره ساختند چون اصلاح نشدند، خداوند به یک احیاگر بزرگ فرمان ظهور داد و او کسی نبود جز حضرت عیسی(ع).

 

جایگاه «موعود» در آیین یهود

Posted in منجی و آخرالزمان در ادیان

دورنمایی از جهان نوین که در آثار نویسندگان یهودی آمده‌ است، بیان کننده این معناست که خدا در آخرالزمان جهان را دگرگون خواهد کرد و صالحان از ظالمان و اشرار جدا خواهند شد، هر چند این پیروزی در آثار یهود به رهبری مسیح حاصل می‌‌شود.

بررسی تطبیقی منجی در اسلام و مسیحیت

Posted in منجی و آخرالزمان در ادیان

با نگاهی تطبیقی به اندیشه این دو دین در زمینه موعود گرایی، به تفاوت هایی مختلفی در این زمینه دست می یابیم. بی تردید مهمترین و اساسی ترین تفاوت در این زمینه در شخص منجی و زندگی او مرتبط می باشد.

جریان سازی غرب از پیشگویی ظهور امام عصر(ع) میان اهل سنت

Posted in منجی و آخرالزمان در ادیان

 اهل سنت در فضای مجازی فعالیت وسیعی در زمینه پیشگویی زمان ظهور امام مهدی(ع) صورت داده و سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ را سال ظهور معین کرده اند. نکته قابل تامل حساسیت این موضوع توسط چند سایت غربی جریان اوانجلیستی مسیحیت است.

آخرالزمان در نگاه مکتب صهیونیسم مسیحی بخش 2

Posted in منجی و آخرالزمان در ادیان

آموزه‌های مدرنیسم تکیه‌گاه‌های انسان مدرن را فرو ریخته و بحران عمیقی به نام بحران هویت ایجاد کرد که سایة این بی‌هویتی همواره روح انسان غربی را می‌آزرد. در چنین شرایطی وعدة ظهور یک منجی آلام مؤمنان مسیحی را می‌کاهد و موجب تسکین قلوب مشوش آن‌ها می با ‌شد.

 

آخرالزمان در نگاه مکتب صهیونیسم مسیحی بخش 1

Posted in منجی و آخرالزمان در ادیان

مسیحیت صهیونیست تا بدان‌جا سرنوشت خود را با سرنوشت یهودیان گره‌ زده که گویی مسیحیتی یهودی شده است. جری فالول بنیان‌گذار جمعیت اکثریت اخلاقی و از برجسته‌ترین صهیونیست‌های مسیحی در امریکا دربارة پیوند ناگسستنی مسیحیان و دولت اسرائیل می‌گوید: