شبکه‌های اجتماعی؛ گنج اطلاعاتی جدید ارتش آمریکا

Posted in جنگ نرم

 

اندیشکده آمریکایی «رند» می‌نویسد: تحلیل رسانه‌های اجتماعی می‌تواند برای تنظیم پیام‌های ارسالی به جامعه‌ای خاص و یا تأثیرگذاری بر طرزتفکر، تصمیم‌گیری‌ها و یا رفتار آن جامعه مورد استفاده قرار بگیرد.

تفرقه قومی؛ آخرین تیر ترکش دشمن

Posted in جنگ نرم

از نظر تئوریسین‌های آمریکایی، برای ضربه زدن به ایران، باید از ابزار ایجاد تفرقه قومی سود جست. چنانچه «براندا شافر» از مستشاران سیا و رئیس مرکز مطالعات خزر در دانشگاه هاروارد در کتاب "مرزها و برادری" بر لزوم بهره گیری از آذری‌ها برای تغییر نظام در ایران تاکید کرده است.
 

شبکه اینترنت، دروازه جهنم

Posted in جنگ نرم

فواید فراوان اینترنت و تأثیر این فضا بر سرعت ارتباطات و رشد دانش بر کسی پوشیده نیست. اما از نکات اساسی که در مقالات اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان و فعالان این عرصه درباره آن اتفاق نظر وجود دارد، مفاهیم مستهجن و هرزه‌نگاری، ..... و آسیب‌های فردی و خانوادگی حاصل از این فرایند برای کاربران این شبکه جهانی است.

آتش افروزان جنگ نرم از نظر قرآن

Posted in جنگ نرم

جنگ نرم از جمله مباحثی است که قرآن کریم در آیات مختلف بدان پرداخته است. چنان که بخشی از آیات قرآن بیانگر آن است که دستگاه های ظالم و به ظاهر قدرتمندی چون نمرود و فرعون از این شیوه برای مقابله با پیامبران الهی حضرت ابراهیم(علیه السلام) و موسی(علیه السلام) استفاده می کردند.