چون فروغ تو رسد اين شب ظلمت برود

0
چون فروغ تو رسد اين شب ظلمت برود
دوره محنت و غم دور مصيبت برود

چون تو از ره برسي خوبي و نيکي برسد
در پناهت ز جهان زشتي و نخوت برود

بذر امّيد بپاشي به همه ملک جهان
از همه روح زمان سستي و رخوت برود

ارزش و منزلتي را کني ارزان همه
ديگر از ملک جهان پستي و نکبت برود

گردد از لطف تو عالم همه اش صلح و صفا
از دل آدميان کيد و خصومت برود

علم کامل برساني تو جهالت ببري
با تو از دور زمين مستي و غفلت برود

زنده از دولت بيدار تو ايمان بشود
آدمي سوي خدا با دل و رغبت برود

خرم آن سير زمان در کنف دولت تو
که جهان با تو همه رو به سعادت برود

 1,412 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید